שירותים נוספיםמלבד שירותי רישום חברות ופירוק חברות מרצון, נותן המשרד שירותים נוספים כגון :
 

 

  • שינוי שם
  • שינוי בעלי מניות
  • עריכת הסכמי מייסדים
  • העברת מניות והקצאת מניות
  • שינוי הרכב הדירקטוריון
  • שינוי שם חברה, שינוי מטרות חברה
  • שינוי תקנון, רישום שעבודים, הסכמי החזקת מניות בנאמנות ועוד.