רישום החברההמשרד מתמחה בתחום של חברות. העובדים במשרד הינם עובדים אשר מביאים עימם נסיון רב והיכרות מעמיקה עם תחום החברות, בדגש על רישום חברות, שינוי שם, שינוי בעלי מניות, עריכת הסכמי מייסדים ועוד.
 

מה המשימה שלנו?

משרדנו יפעלנו למען רישום מקצועי ומהיר של חברתך במרשם החברות.

“מאפשר לך צמיחה מחדש ומסיר מעליך מועקה”